pijl

De AanMoedingsPrijs 2018 is uitgereikt aan de LOS (Lokale Omroep Stichting)


De Amateur Muziek Prijs is sinds 2014 AanMoedigingsPrijs. (AMP)
Daar waar we eerst mensen in het zonnetje plaatsten die zich al jaren verdienstelijk hebben gemaakt binnen de amateurmuziek ligt nu de nadruk op aanmoediging. Een stimulans om mensen hun goede "muzikale werk" voort te laten zetten of ze een extra steuntje in de rug te geven.

Nieuwe voorwaarden AanMoedigingsPrijs
De werkgroep van de dag van de muziek looft jaarlijks een geldprijs uit aan een muzikant of muziekgroep die, op voordracht van derden, een extra aanmoediging verdient. Het publiek kan voordrachten indienen bij de werkgroep waarna deze in besloten vergadering zullen worden besproken. Onderstaande criteria zullen hierbij uitgangspunt zijn.

Criteria
muziek gerelateerd: de prijs wordt door de werkgroep van de dag van de muziek uitgereikt aan personen/groepen die zich actief bezig houden met muziek en vanwege hun muziek, voor de omgeving van betekenis zijn. Er dient dus sprake te zijn van een maatschappelijke relevantie.

individueel/groep: de AMP kan uitgereikt worden aan 1 persoon of een groep als geheel. Zij die muziek als professie bedrijven, komen niet voor de AMP in aanmerking.


Er wordt regelmatig opgetreden: Hetgeen de persoon/groep doet is met regelmaat te aanschouwen. 

18+: de kandidaten dienen 18 jaar of ouder te zijn.

Starters: individuen of groepen die nog maar kort (1-2 jaar) met muziek bezig zijn.

 

Voorbeelden van aanmoediging:

Tegenslag: individuen of groepen die onlangs een flinke tegenslag (van financiële of materiële aard) hebben gehad.

Talent: muzikanten met uitzonderlijk muzikaal talent.

Maatschappelijke relevantie: Personen/groepen die door middel van muziek iets betekenen voor bepaalde doelgroepen in de maatschappij. 

 

NB. Onverlet blijft dat genoemde doelgroepen moeten voldoen aan bovengenoemde criteria.