Algemene voorwaarden

Reglement voor deelnemers Dag van de Muziek

Deelnemer gaat akkoord met de volgende voorwaarden:

 • Bij inschrijving gaat u akkoord met onze reglementen.
 • U schrijft zich in voor de nieuwsbrief. Dit is een eis omdat onze communicatie verloopt via de nieuwsbrief. Deze wordt niet gebruikt voor andere doeleinden.
 • U draagt zorg voor het volledig invullen van het  inschrijfformulier, vooral het juist invoeren van het e-mailadres is van belang!
 • Iedere deelnemer krijgt 30 minuten speeltijd. Het danspodium vormt hierop een uitzondering.
 • De locatie die u aangeeft is een wens. Hier wordt rekening mee gehouden, maar het is niet gegarandeerd dat uw wens ingewilligd kan worden.
 • Indien er open plekken in het programma zijn kunnen deze gevuld worden met tweede optredens. Indien u deze wens heeft dient u dit te vermelden op het inschrijfformulier.
 • De Deelnemer is aanwezig bij de deelnemersvergaderingen of meldt zich hiervoor af.
 • 1e deelnemersvergadering:  toelichting op de locaties en regels
 • 2e deelnemersvergadering:  bespreking van het concept programma
Hiervoor ontvangt U per e-mail een uitnodiging en op de website vindt u altijd de laatste informatie.
 • Wanneer U een week van tevoren geen uitnodiging heeft ontvangen neemt U ter controle contact op.
 • Verzoeken tot ruilen of opmerkingen over het programma worden tijdens de 2e deelnemersvergadering besproken.
 • Na de 2e deelnemersvergadering is het niet meer mogelijk te ruilen of om wijziging van het programma te vragen.
 • Afzeggingen dienen voor 14 dagen vantevoren doorgegeven te worden. Indien U afzegt zonder geldige reden (bijv. ziekte), of niet op komt dagen op DvdM, zonder afzegging bij het secretariaat, dan wordt U voor 1 jaar uitgesloten van deelname.
 • Deelnemer neemt zelf , indien nodig uiterlijk 15 september contact op met de locatiebeheerder over de aanwezige faciliteiten, dat wat er zelf meegebracht moet worden en eventueel de bereikbaarheid van de locatie.
 • Deelnemers, bestuur en locatiebeheerders zetten zich allen belangeloos in voor het slagen van de Dag van de Muziek. Niemand ontvangt hiervoor een vergoeding.
 • Dag van de muziek kan nooit en te nimmer aansprakelijk worden gesteld voor verloren spullen/instrumenten of schade aan instrumenten of spullen.
 • Foto’s: U bent zich ervan bewust dat er foto’s worden gemaakt op de Dag van de Muziek. Deze foto’s komen op website, Social Media en of krant. Wanneer er bezwaren zijn kunt u contact opnemen met voorzitter Wim Tervelde voor DVDM.
 • De deelnemer gaat akkoord zich bij deelname aan de dan geldende maatregelen vanuit het RIVM te houden.