Reglementen

Deelnemers gaan akkoord met de volgende voorwaarden:

 • Het aanvinken voor akkoord met dit reglement
 • Uw gegevens als naam, telefoonnummer en e-mailadres worden opgeslagen ten behoeve van correspondentie.
 • We sturen u twee keer een bericht om u uit te nodigen voor de 2 deelnemersvergaderingen.
 • Tijdens het evenement kunnen foto’s worden gemaakt voor social media en de website.
 • Het zorgvuldig invullen van alle vragen van het inschrijvingsformulier, vooral het juist invoeren van het e-mailadres.
 • Iedere deelnemer krijgt in principe 30 minuten speeltijd.
 • De locatie die u aangeeft is een wens. Hieraan kan niet altijd voldaan worden. Kijkt u onder het kopje “Locatie informatie” of de locatie past bij uw gezelschap. Staat de apparatuur er die u nodig heeft? Schrijf alleen in op locaties die passen bij uw technische wensen.
  Denk eraan: U zorgt zelf voor een laptop (indien van toepassing)!
 • Indien u tweemaal op wilt treden dient u dit te vermelden op het inschrijvingsformulier. Zo’n tweede optreden kan alleen gehonoreerd worden als er open plekken zijn in het programma
 • U gaat automatisch akkoord met de indeling die de werkgroep maakt. Het oneens zijn met de toegewezen locatie is geen reden voor afzegging. U heeft zich opgegeven en er wordt op u gerekend.
 • Deelnemer is aanwezig of meldt zich af voor de eerste (toelichting op de locaties) en tweede deelnemersvergadering (bespreking van het conceptprogramma). Hiervoor ontvangt u per e-mail een uitnodiging. Wanneer u een week van tevoren geen uitnodiging heeft ontvangen neemt u ter controle contact op.
 • Verzoeken tot ruilen of opmerkingen over het programma worden tijdens de tweede deelnemersvergadering besproken.
 • Ruilen of programmawijzigingen zijn na de tweede deelnemersvergadering niet meer mogelijk.
 • Afzeggingen dienen voor de tweede deelnemersvergadering doorgegeven te worden. Indien u na deze tweede vergadering afzegt zonder een geldige reden of niet op komt dagen op de “Dag van de Muziek” zonder afzegging bij het secretariaat, dan wordt u voor 1 jaar uitgesloten van deelname.
 • Mocht de deelnemer ondanks de lijst met apparatuur nog vragen en/of wensen hebben dan dient de deelnemer zelf uiterlijk een week voor de “Dag van de Muziek” contact op te nemen met de locatiebeheerder. Ook over bereikbaarheid van de locatie dient u zelf contact op te nemen. In de maand mei staat de lijst met locatiebeheerders en hun gegevens op de website.
 • Deelnemers, bestuur en locatiebeheerders zetten zich allen belangeloos in voor het slagen van de “Dag van de Muziek”. Niemand ontvangt hiervoor een vergoeding.
 • Het bestuur stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan of het wegraken van instrumenten en apparatuur. Deelnemers dienen zelf hun apparatuur te verzekeren.